GILDETARIEVEN CURSUSJAAR 2022-2023                
                 
Onder cursusjaar wordt verstaan: de periode 1 september tot 1 juli.    
Onder workshop wordt verstaan: een aantal vooraf gestelde cursusbijeenkomsten.  
                 
            Onkosten Gilde  Duur
            Aanbieder Bijdrage  
             
Deelname aan een van de hierna vermelde wekelijkse                   
cursussen t.w. schilderen, aquarelleren,                
creatieve aktiviteiten, talen conversatie en bridge                
en andere op jaarbasis wekelijks georganiseerde cursussen                
bedraagt :           1,50 – 3,- 100,00  
                 
            per les  per jaar  
Workshops:                
                 
                 
Bij deelname aan meer dan een van bovengenoemde cursussen in hetzelfde                 
cursusjaar wordt voor alle volgende cursussen een reductie verleend van € 10,00                
per cursus                
                 
Andere activiteiten:           Aanbieder    
Basis Windows, incl. instr.boekje           20,- 60,00 7 weken
Vervolg Basis/Word, incl. instr. Boekje           20,- 60,00 7 weken
Extra Vervolg,  incl instr. Boekje           20,- 60,00 7 weken
Android Tablet           20,- 30,00 5 weken
Ipad Tablet           20,- 30,00 5 weken
Fotobewerking via computer           20,- 60,00 7 weken
Videobewerking via computer           20,- 60,00 7 weken
Bewust fotograferen           20,- 60,00 7 weken
Website ontwerpen           20,- 60,00 7 weken
Excel, incl. instr. boekje en diskette           20,- 60,00 7 weken
                 
Stadswandeling             5,00 p.p.
                 
Onderverhuur van ruimten Gildegebouw                
Aan derden voor niet Gilde-activiteiten, enkele/dubbele ruimte             25/ 50 per dagdeel
                 
Bijdrage van instellingen/verenigingen of particulieren: voor niet Gilde-activiteiten          voor niet gilde-activiteiten      
Zaalhuur per jaar voor een dagdeel per week:  enkele r. € 720 dubbele r. € 1320               per jaar
Zaalhuur voor een dagdeel per mnd: enkele r. € 225; dubbele r. € 440               per jaar
                 
Bij annulering van een cursus door de deelnemers wordt bij terugbetaling van het                 
cursusgeld € 5,00 in mindering gebracht voor gemaakte administratiekosten                
                 
Het bestuur is bevoegd van bovenvermelde tarieven af te wijken.