Bestuur

Het Gilde-Bestuur stelt het beleid van de stichting vast, zorgt voor adequate uitvoering van het beleid, stuurt de coördinatoren en de ondersteunende en uitvoerende partijen aan.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Huub Monod de Froideville
Voorzitter
Klaus Rose
Penningmeester
Arnold van Alphen
Secretaris
Loe Lausberg
bestuurslid
Emilie Ausems
bestuurslid
Debbie van Geijn
bestuurslid

 

Het Bestuur wordt wat betreffende administratieve, coördinerende- en kantoor-werkzaamheden ondersteund door de volgende personen:

Debie van Geijn
Coördinator voor de cursussen: Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands
Annelies Vincken
Coördinator voor de cursussen: bridge, Frans, Duits, Grieks, Mestreechs, fotografie
René Leunissen
Coördinator digitale cursussen
Marcel Timmers
Coördinator stadswandelingen Maastricht
Arnold van Alphen
Coördinator schilderen/tekenen

Therese Rehorst
Medebeheerder website