ANBI

1. De naam van de instelling Stichting ’t Gilde Maastricht

2. RSIN 816690716  (Kamer van Koophandel Nr. 41077974)

3. Adres, telefoonnummer, mailadres, website, facebook

3.1. Adres: Pastoor Habetsstraat 42, 6217 KM Maastricht

3.2. Telefoonnummer: 043-3440910

3.3. Mailadres: gildemaastricht@gmail.com

3.4. Website: www.gildemaastricht.nl

3.5. Facebook: facebook.com/gildemaastricht

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling Kennisdeling van 55-plussers (de aanbieders) zodat deze maatschappelijk actief blijven;

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

5.1. DOELSTELLING De Stichting ’t Gilde Maastricht is een vrijwilligersorganisatie, die ouderen, die in hun actieve leven een bepaalde expertise hebben opgebouwd, de mogelijkheid biedt deze kennis op vrijwillige basis door te geven (de aanbieders) aan anderen. Deze anderen kunnen zowel jongeren als ouderen zijn, maar vanwege het feit dat de activiteiten hoofdzakelijk overdag worden gedaan, bestaat het merendeel van de cursisten uit mensen die overdag vrij zijn. (o.a. gepensioneerden)

5.2. ACTUEEL BELEID Ouderen die in hun actieve leven een bepaalde expertise hebben opgebouwd de mogelijkheid te geven om hun kennis over te dragen (de aanbieders).

In ons beleid is fondsenwerving (behalve subsidie Gemeente Maastricht en het project Coach4You) nog niet geactiveerd en zal in 2022 ook nog niet van toepassing zijn. Als wij actief daaraan beginnen zullen wij het in ons beleid opnemen.

6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

6.1. Huub Monod de Froideville, voorzitter

6.2. Arnold van Alphen, secretaris

6.3. Klaus Rose, penningmeester

6.4. Emilie Ausems, bestuurslid

6.5. Loe Lausberg, bestuurslid

6.6. Debbie van Geijn, bestuurslid

7. Het beloningsbeleid De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij kunnen gemaakte kosten declareren.

8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten De uitgeoefende activiteiten bestaan in het uitvoeren van activiteiten zoals opgevoerd in het activiteitenplan van 2022.
– Cursussen talen conversatie (Engels, Frans, Spaans, Duits, Grieks, Italiaans, Nederlands, Mestreechs), zowel voor beginners als (ver)gevorderden (afhankelijk van de taal). 10 maanden per jaar worden een twintigtal van deze cursussen van 1,5 uur, verspreid over alle dagen van de week, gegeven. Het aantal deelnemers per cursus verschilt van 6 tot 14.

– Computercursussen, zowel voor beginners als voor gevorderden. Gedurende 5 perioden per jaar starten de verschillende computercursussen. De cursussen zijn verspreid over alle dagen van de week. Het deelnemers aantal per cursus is maximaal acht.

-Fotograferen. 1keer per jaar wordt deze cursus gegeven.

– Cursussen bridge, zowel voor beginners als voor gevorderden. Op dinsdag en woensdag en donderdagmiddag worden gedurende 10 maanden, bridgecursussen gegeven.

– Cursussen Schilderen/Aquarelleren. Op verschillende dagen van de week worden een 6 tal schilderlessen van ca 3 uur gedurende 10 maanden gegeven.

– Stads wandelingen. Op aanvraag.

– Kookcursus / Wijncursus. (actuele info zie onze website)

–  Lezingen. bijzondere incidentele lezingen bijv. hulp bij belastingaangifte;

– Excursies 2 x per jaar een 1 daagse excursie en 1 x per jaar een meerdaagse excursie;

– 1 keer per jaar wordt er een open dag (middag) gehouden.

 

Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in ’t Gildegebouw aan de Pastoor Habetsstraat 42, Maastricht.

AANVULLINGEN;

– activiteiten waren in het cursusjaar 2022/2023 = 29 aanbieders actief;

– in het cursusjaar 2022/2023 waren er gemiddeld 300 cursusdeelnemers per week actief;

9. Coach4You

Ook ‘t Gilde Maastricht doet al bijna 4 jaar mee aan het landelijke project “Coach4You”. En wel hierom: Niet voor elk kind verloopt de overgang van de basisschool naar de brugklas gemakkelijk. Ouders kunnen zich grote zorgen maken of hun kind het wel gaat redden op de nieuwe school. Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een beroep gedaan worden op ons vrijwilligersproject Coach4you van Gilde Nederland. Deze landelijke organisatie stelt coaches beschikbaar aan leerlingen uit risicogroepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Financieel resultaat 2022 en begroting 2022

Bekijk de gegevens hier

Maastricht, 1 maart 2023

Toelichting financiën 2022

Het jaar 2022 konden wij met een positief resultaat van 138,59 € afsluiten (2021 = positief 64,78 € ).
Wij hebben 2022 de inkomsten uit “bijdragen van deelnemers” met 13,6 % + 9.234,95 € zien toenemen (27.547,25 €).
Door het verhogen van de bijdrage van 88 € op 100 € is het niveau van 2019 ( 23.827 € ) bijna bereikt.

De inkomsten 2022 zijn 37.885,27 € ( 2021 = 30.076,39 € ).
De uitgaven konden wij op 37.746,68 € houden
( 2021 = 30.011,61 € ). Vooral door de hoge energiekosten
( + 2.600 € ) zijn de uitgaven hoger dan gepland.

Het resultaat is door ons heel voorzichtig beleid derhalve weer goed te noemen.
Wij hebben de reserve naar een redelijk niveau kunnen versterken wat vooral i.v.m. de te verwachten hoge energiekosten heel nodig is.
De reserve per 31 december 2022 bedraagt 17.400,59 €.

De liquide middelen aan het einde van het boekjaar bedragen
11.172,04 €.