In Memoriam Fred Lemmens

Maandag 5 oktober kreeg ik het droeve bericht dat Fred Lemmens, onze bridgedocent, na een vrij kort ziekbed was overleden. 3 maanden geleden gaf hij aan dat hij bij 't Gilde wilde stoppen met het geven van bridgelessen, om wat meer vrije tijd te krijgen. Misschien voelde hij zich toen al niet goed, maar hij gaf dat niet aan.

Fred heeft met veel plezier 14 jaar bridgeles bij 't Gilde gegeven. Ieder jaar ca. 80 cursisten. Uit het feit dat veel mensen de opvolgende lessen bij hem bleven volgen, bleek dat zijn lessen zeer gewaardeerd werden. De verslagenheid onder de (oud) cursisten was dan ook zeer groot.

De hele Gilde gemeenschap is Fred voor zijn grote inzet veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn vrouw Elly, de kinderen en (achter) kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Marcel Timmers,

voorzitter