Helaas zijn we door de verlenging van de Corona-Lock down wederom gedwongen om op non-actief te blijven.                      Ons Gildehuis zal dus gesloten blijven t/m 9 februari; in deze periode vinden geen cursussen plaats, alsmede ook geen andere activiteiten "buiten de deur", zoals we dat op de fysieke manier gewend zijn.

Om toch op de een of andere manier verder te kunnen gaan zullen de aanbieders (docenten) bekijken of ze jullie via Email, WhatsApp, Skype, facetime, Zoom, Google Meet of anderszins met opdrachten en taken kunnen laten voortgaan. De betreffende handleidingen kun je op internet gemakkelijk vinden.                           

De huidige omstandigheden hebben er ondermeer toegeleid dat de workshop "Veilig E-biken" die op 25 januari zou plaatsvinden wordt verschoven naar maandagmiddag 15 maart. Daarnaast is er als een soort voorloper op maandagmiddag 22 februari een opfriscursus “Verkeersveiligheid” georganiseerd.

Zekerheidshalve, gelet op de verwachtte ontwikkelingen, is de reeds naar mei doorgeschoven reis naar Picardië en Normandië voorlopig verplaats naar de dagen 14-15-16 september (dinsdag t/m donderdag).

Ondanks alles hopen we in de loop van 2021 al onze activiteiten geleidelijk op te schalen naar het niveau van ons “oude normaal”.

Blijf gezond, take care en ‘haw pin”,

Namens Bestuur, Medewerkers, Aanbieders (docenten)