Gildecursus “Muziek luisteren”

Muziek is iets waar we van kunnen genieten en waar we helemaal in kunnen opgaan. Misschien is het wel de kunst waar we ons van alle kunsten het meest in kunnen verliezen. Dit is toch eigenlijk een wonder. Hoe komt het dat muziek ons zo kan ontroeren en vervoeren?  

Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we in deze cursus het boekje " Welke taal spreekt de muziek?". Hierin zijn muziek-filosofiesche beschouwingen opgenomen, zoals die sinds enkele decennia vooral in Engeland en Amerika zijn opgekomen. Niet hoogdravend, maar toegankelijk geschreven opstellen over concrete vragen die door het verschijnsel muziek worden opgeroepen. Wanneer gaat klank over in muziek? Hoe luisteren we eigenlijk naar muziek en wat ervaren we dan? Wat is een muziekwerk voor een soort object, waarin verschilt het bijvoorbeeld van een schilderij?

Blijft de Mattheüs-Passion nog wel de Mattheüs-Passion als je de oorspronkelijke tekst vervangt door een Nederlandse vertaling? Muziek wordt vaak als een taal beschouwd, maar gaat die vergelijking wel op? Welke 'taal' spreekt de muziek eigenlijk? Kan muziek iets meedelen of een verhaal vertellen? Of is muziek de taal der emoties, en wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Hoe kan muziek, een verschijnsel dat bij uitstek geldt als tijdelijk en vluchtig, zo sterk een besef van tijdloosheid opwekken? En hoe verhouden muziek en stilte zich?

Op de donderdag van 11.15-12.45u.

Cursusdata: 3 + 17 december /  14 + 28 januari /  4 + 25 februari /  11 + 25 maart /  8 + 22 april. Cursusprijs € 75,- (excl. cursusboekje)

Het boekje "Welke taal spreekt de muziek?" wordt centraal via 't Gilde aangeschaft.

Aanbieder (docent): Guy van Duijnen