Gildecursus “Muziek luisteren”

Muziek is iets waar we van kunnen genieten en waar we helemaal in kunnen opgaan. Misschien is het wel de kunst waar we ons van alle kunsten het meest in kunnen verliezen. Dit is toch eigenlijk een wonder. Hoe komt het dat muziek ons zo kan ontroeren en vervoeren?  

Om hierop een antwoord te kunnen geven gaan we uit van de vraag: " Welke taal spreekt de muziek?". We verdiepen ons hierbij in muziek-filosofiesche beschouwingen opgenomen. Niet hoogdravend, maar toegankelijkvoor een ieder die door het verschijnsel muziek wordt gegrepen of ontroerd.. Wanneer gaat klank over in muziek? Hoe luisteren we eigenlijk naar muziek en wat ervaren we dan? Wat is een muziekwerk voor een soort object, waarin verschilt het bijvoorbeeld van een schilderij?    

Kan muziek iets meedelen of een verhaal vertellen? Of is muziek de taal der emoties, en wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Hoe kan muziek, een verschijnsel dat bij uitstek geldt als tijdelijk en vluchtig, zo sterk een besef van tijdloosheid opwekken? En hoe verhouden muziek en stilte zich?

Deze cursus betreft een cyclus van 10 lessen, telkens op een donderdag van 11.15-12.45u.

Cursusdata: 4 + 18 november / 2 + 16 december /  6 + 20 januari /  10 + 24 februari /  10 + 24 maart.  Cursusprijs € 75,- (excl. cursusboekje)

Aanbieder (docent): Guy van Duijnen