Hygienische huisregels ’t Gilde Maastricht 2023

 • In verband met de inmiddels bekende risico’s betreffende het Coronavirus, is het van belang dat u (of voor zover van toepassing één van uw huisgenoten) niet één van deze klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts (vanaf 38 ) en blijf thuis tot u volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent.
 • Houd nog steeds anderhalve meter afstand als dit mogelijk is.

 • De cursus aanbieder draagt er zorg voor dat de ventilatie in binnenruimtes zodanig geregeld is/wordt dat de lucht vaak genoeg kan worden ververst!! 

 • Algemene hygiëneadviezen: was uw handen voor aanvang van elke cursus, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
 • Houd de algemene ruimten, toilet en keuken, schoon.

 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht maar mag wel.

 • Het aantal deelnemers aan een activiteit of cursus is gelimiteerd en wordt samen met de cursusleider en het bestuur bepaald. Voor de verschillende ruimten in ons huis gelden daarmee verschillende aantallen deelnemers.

 • In de keuken kan, gezien de beperkte afmetingen, slechts twee personen tegelijkertijd aanwezig zijn.

 • Aanvang en einde van cursussen kunnen zonodig verschoven worden, waardoor er geen kruising kan ontstaan van instromende- met uitstromende cursisten.

 • Zorg dat u op tijd aanwezig bent voor de cursus of activiteit die u gaat volgen en verlaat na afloop van de cursus/activiteit zo snel mogelijk het gebouw

 • Volg de instructies van het bestuur en de kantoormedewerkers op.