Woensdag 7 juli:
Gilde-wandeling Meerssen met bezoek aan de Synagoge en de Basiliek.

De Joodse Synagoge van Meerssen werd gebouwd tussen 1851 en 1853 naar een ontwerp van de gerenommeerde architect J. Lemmens uit Beek. Op 17 juli van 1853 nam de Joodse gemeenschap de Synagoge officieel in gebruik voor de eredienst. In de Tweede Wereldoorlog kwam hieraan een einde toen nagenoeg alle Joodse inwoners van Meerssen werden gedeporteerd en de Synagoge langzaam in verval raakte.
In 1989 werd een grootschalige, door Rijk, Provincie en Gemeente Meerssen georganiseerde restauratie van de Synagoge afgerond.
Op de bronzen deuren, gemaakt door de Appie Drielsma, een bekende Maastrichtse kunstenaar, staan de namen, geboorte- en sterftedata vermeld van de Joden die hier hebben gewoond.
De monumentale letters herinneren aan het Joodse verleden alhier en de verschrikkingen die de Joodse gemeenschap hebben getroffen.

De Basiliek op de Markt wordt ook wel het ‘Pronkstuk van de Maasgothiek’ genoemd en is gewijd aan het heilig sacrament en de apostel Bartolomeus. In 1222 vond hier het Bloedwonder (het oudste mirakel van Nederland) plaats toen tijdens het breken van de hostie er water en bloed uit de hostie vloeiden.
In 1465 redde een toegesnelde boer uit het hoger gelegen gehucht Raar die de vlammen uit het dak van de kerk zag slaan, de monstrans uit de brandende kerk. Bij terugkeer op zijn akker waar hij aan het ploegen was, zag hij dat deze helemaal omgeploegd was. Volgens hem het werk van engelen. Om dit Brandwonder te gedenken, trekt om de twee jaar tijdens het Sacramentsoctaaf een grote processie vanuit de Basiliek naar Raar. Veel mensen komen naar de basiliek als bedevaartsoord.
De kerk is een voorbeeld van Maas-Gotiek en geldt als het hoogtepunt van deze stijl in Nederland. Het gebouw is sinds 1967 een rijksmonument.

 

Programma:

10.00u:
verzamelen bij de uitspanning “De Nachtegaal”. Gelegenheid voor koffie (en evt. vlaai?). Parking aanwezig

10.30 u:
Vertrek van de wandeling richting het centrum van Meessen. Aankomst bij de Joodse Synagoge. Welkom en toelichting door Ger Kockelkorn, oud-gedeputeerde en oud-burgemeester van Meerssen over deze Synagoge, het Jodendom en het lot van de Joodse inwoners van deze gemeente.

Aansluitend gelegenheid om te lunchen op de Markt van Meerssen (rond 12.30u), op een terras of eetgelegenheid naar eigen keuze.

14.00u:
Bezoek aan de Basiliek. Een vertegenwoordiger van het Kerkbestuur, te weten Jan Swanenvleugel, zal ons ontvangen, rondleiden en boeiende toelichtingen geven.

Na afloop van het Basiliek-bezoek wandelen we samen terug naar de uitspanning “De Nachtegaal” om af te sluiten met een drankje.

Aanmelden: via onze website: gildemaastricht.nl
Kosten: € 7,00 p.p., bij aanvang van de wandeling contant te voldoen.