Vreemde talen

Direct naar:

Engels   Frans   Duits   Italiaans   Spaans    Grieks    Mestreechs

Aanmelden:  Graag 1 aanmeldfomulier per cursus invullen en verzenden


Engels

De lessen van Bea Pechler: Beginners en Gevorderden                                                                                                                    

Hoe zien de lessen eruit? Iedereen vertelt een kort stukje in het Engels. Dit kan gaan over een zelfgekozen onderwerp of over hoe jouw week is geweest. Dit kan uit het blote hoofd gedaan worden of voorgelezen van papier. Daarna gaan we naar het lesboek New Headway (English course beginner and Elementary). Hierin behandelen we onder andere korte teksten, grammatica en woordenschat. We sluiten de les af met een paar pagina’s van een Engelstalig leesboek. Als huiswerk krijgen de cursisten de volgende pagina’s van het leesboek mee om door te lezen voor de volgende les.
Verschil tussen beginners en gevorderden: De methode blijft hetzelfde. Wel hebben de gevorderden moeilijkere teksten en gaan ze sneller door de stof heen.

Wat er van je wordt verwacht?  Bij de Engelse lessen gaan we ervan uit dat iedereen gemotiveerd is om de Engelse taal te leren maar dat niet iedereen er evenveel tijd aan kan besteden. Dat laatste is geen probleem. We proberen de lessen zo gevarieerd mogelijk te houden en we hanteren het principe dat je Engels vooral leert door ermee bezig te zijn. Door de variatie in de lessen blijft het leuk voor iedereen. Als je een taal wilt leren dan heb je daar meestal een goede reden voor. Wellicht doe je het voor je werk of vakantiereizen of omdat je kleinkinderen geen Nederlands spreken. Je wilt daar best wat moeite voor doen maar het moet vooral ook plezierig zijn.

Kosten: € 100 op jaarbasis
Docente:  Bea Pechler
Tijd: beginners/gevorderden: maandag  13:00 - 14:30 uur
Tijd: beginners::donderdag: 11:30 – 13:00  uur      

2 De lessen van docent Peter Houben: Gevorderden en Ver-gevorderden

Een paar belangrijke uitgangspunten in mijn lessen:

Iedereen moet zich prettig voelen en vertrouwd genoeg om zich in het onbekende te storten.

We spreken direct Engels. Je staat ervan versteld wat je al aan Engelse bagage hebt en wat je al kunt verstaan. Ons dagelijks leven zit vol Engels.

We besteden vooral aandacht aan luisteren, lezen en spreken. Schrijfvaardigheid, denk bijvoorbeeld aan spelling, komt minder aan bod. Er wordt geregeld een link gelegd met het Nederlands, soms ook met het Maastrichts.

We spelen in op de actualiteit. Dat kan het nieuws zijn, maar ook een songtekst die we analyseren en soms  zingen.

We leren van en met elkaar.

Misschien het belangrijkste: de student bepaalt, binnen mijn mogelijkheden kom ik zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de groep. We doen bijvoorbeeld niet aan huiswerk, maar mocht de behoefte er zijn, kan het.

Engels voor gevorderden
Ik gebruik de methode New Headway English Course, Beginner. Hierin komen veel dagelijkse situaties aan bod: je zelf voorstellen, familie, vakanties, verjaardagen, de klok en dergelijke. Ik probeer de werkvormen te varieren: individueel werken maar ook praten in tweetallen of groepsverband.

Engels voor ver-gevorderden
Ik gebruik het Alquin Magazine op intermediate niveau. In dit tijdschrift staan diverse actuele teksten op verschillende niveaus. Het bijgeleverde workbook biedt mogelijkheden tot verdere verdieping. Samen lezen we ook The Secret Diary of Adrian Mole, een hilarisch boek over een Engelse puber. Ook hier variatie in werkvormen. Soms houdt een student een spreekbeurt over zaken die hem/haar boeien.

Alles wat met Engels te maken heeft kan aan bod komen: Engelse auto’s en motoren, muziek, onderwijssysteem.

Kosten: € 100 op jaarbasis
Docent: Peter Houben
Tijd: Engels voor gevorderden. maandagmiddag 15:00 - 16.30 uur.
Tijd: Engels voor vergevorderden. maandagmiddag 16.45 - 18.15 uur

3 De lessen van Hans Bunt: Conversatielessen Engels voor ver-gevorderden.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al enige kennis van Engels hebben en vooral hun spreekvaardigheid en uitspraak willen verbeteren en hen daarmee meer zelfvertrouwen geven om Engels te spreken. Dat doe we in een ontspannen sfeer aan de hand van actuele teksten en luisterfragmenten. Daarbij ligt het accent op het zelf actief spreken en discussiëren. Ook wordt de (nieuwe) vocabulaire en grammatica van de teksten behandeld om daarmee de spreekvaardigheid verder te verbeteren. Afhankelijk van de interesse van de groep kan het lesmateriaal en onderwerpen worden aangepast.

Kosten: € 100 op jaarbasis
Docent: Hans Bunt
Tijd: donderdagmorgen van 09.30 - 11.00 uur.


Frans

Lessen Frans “Gevorderden” en “Conversatie”

1 De lessen van Nanon Bunt: Gevorderden en Conversatie

Gevorderden: Bij deze cursus staan woordenkennis en grammatica op de eerste plaats. Hiermee gaan we aan de slag voor een conversatie. We gebruiken een boek met toepassing van Frans in de praktijk.

Conversatie: Deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen.
We behandelen een tekst, waar gelet wordt op de uitspraak, we bespreken het vocabulaire en oefenen met wat grammatica.
Iedere les herhalen we een stukje grammatica, soms kort, soms wat uitgebreider.
Een gedeelte van de les besteden we aan Franse conversatie, meestal onderwerpen aangedragen door de leerlingen.
De les wordt vaak besloten met een Frans chanson, dat eerst besproken wordt en tot slot beluisterd.

Kosten: € 100 op jaarbasis
Docenten: Nanon Bunt-Delcourt:
Tijd:  Gevorderden op de maandagmorgen van 09.25-10.55 uur (Nanon Bunt)
Tijd: Conversatie: op de maandagmorgen van 11.00-12.30 uur (Nanon Bunt)

2 De lessen van John Candel: Gevorderden (2x)

Conversatielessen Frans voor gevorderden
We gebruiken de methode :  « Communication Progressive du Français, niveau intermédiaire ».
Dit is een actuele directe methode voor volwassenen. Op de linker pagina staan telkens dialogen over werkelijke situaties waarin men in de communicatie terecht kan komen en op de rechter pagina vindt men vragen die men moet beantwoorden. Dit is het huiswerk dat een les later besproken wordt, maar we zijn er niet langer dan ’n kwartier mee bezig. De overige tijd van de les wordt besteed aan conversatie.
Waarover hebben wij het? 
Iedere cursist kan een Franse tekst, gevonden op internet, of de link naar een Franse video, gezien op YouTube, over een interessant onderwerp aandragen. Per e-mail krijgen alle cursisten en de docent de tekst of de video doorgestuurd, zodat men zich thuis kan voorbereiden.
Natuurlijk kan iedereen ook iets persoonlijks vertellen. Dat mag zijn:  een bezoek aan een museum, een film, een evenement of ‘n gebeurtenis. De cursist vertelt dat dan gewoon op de lesdag zelf aan de groep.

Kosten: € 50 voor 20 lessen (11oktober 2023 - 20 maart 2024)
Docent: John Candel
Tijd:: woensdag 9:30 - 11:00 uur
Tijd:  woensdag: 11:15 12:450 uur 


Duits

Voor semi-beginners en voor deelnemers met (geringe) voorkennis.

Duitsland ligt voor de huisdeur en als goede buur is het wederzijds leren van de taal van de ander een normale aangelegenheid. ‘’t Gilde maakt het weer mogelijk:
Met de hulp van het boek “ DaF leicht A-2” Klett Verlag – ISBN 978-3-12-676256-4 wordt het leren van de taal gemakkelijk gemaakt. Bovendien is de communicatieve methode ook nog eens erg leuk. Niet alleen de gewone thema’s, zoals ‘de begroeting’, ‘iets bestellen’, maar ook het dagelijkse leven en de Duitse cultuur worden behandeld. Doel is je in de andere taal beginnen thuis te voelen.
Tenminste 6, max. 15 deelnemers.

Kosten: €100 op jaarbasis
Docent: Henrica van Ierland:
Tijd: donderdagmiddag 13:30 - 15:00 uur


Italiaans

Voor iedereen
Het is een echte uitdaging om Italiaans te leren! Bij ons ben je hier aan het goede adres. Je krijgt alle mogelijkheden aangeboden om de Italiaanse taal behoorlijk te beheersen.
In de lessen wordt aandacht besteed aan idioom, grammatica mét bijbehorende oefeningen en interessante (achtergrond)informatie over bepaalde thema’s.
De lessen zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen zonder enige voorkennis van het Italiaans. Maar ook deelnemers met enige voorkennis kunnen met deze cursus prima uit de voeten.
Antonella de Luca, een Italiaanse Signora is sinds 6 jaar woonachtig in Maastricht, samen met echtgenoot en hun 5 kinderen.

Kosten € 100 op jaarbasis
Docente: Antonella de Luca.
Tijd: dinsdagmiddag12:30 – 14:00  uur.


Spaans

Voor iedereen
In september 2022 is weer een cursus Spaans van start gegaan. De groep borduurt voort op de kennis en vaardigheden die de vorige jaren zijn opgedaan.

Kosten € 100 op jaarbasis
Docente:  Cecilia Aragon:
Tijd: dinsdag 11:00 - 12;30 uur


Grieks

Voor iedereen
Grieks spreken op je vakantie? Als je graag naar Griekenland op vakantie gaat heb je waarschijnlijk vaak gedacht hoe het zou zijn om zelf die taal te kunnen spreken. Hoe zou het zijn om in het hotel in het Grieks een hapje en een drankje te kunnen bestellen of een winkelier in het Grieks te woord te kunnen staan? In deze cursus Grieks leer je woorden en zinnen lezen maar vooral ook om ze uit te spreken. Het is nodig om ook een beetje grammatica te leren, maar je zult zien dat dit meer dan de moeite waard is.
Bij voldoende belangstelling starten we weer in september (mogelijk in de avonduren).
Lesdag en lestijden nog niet bekend; wellicht in overleg met aangemelde cursisten.

Kosten € 100 op jaarbasis
Docente:: Leny Loontjens:
Tijd: woensdagavond 19:00 - 20:30 uur


Mestreechs

Voor iedereen

Wilt u op een fijne en gemoedelijke manier Maastrichts leren en proberen uw eigen ‘Moojertaol’ in stand te houden? Of wilt u zorgen dat u uw kinderen de juiste woorden en uitdrukkingen van de Maastrichtse taal bijbrengt? Misschien bent u wel op zoek naar een gezellige en leerzame cursus waar u, met een vriendin of de buurvrouw, het lezen en schrijven van de Maastrichtse taal kunt bijspijkeren? Dan bent u hier aan het goede adres.

Kosten: €100 op jaarbasis
Docente: Leny Loontjens: 
Tijd: donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur

Aanmelden


Aanmelden Taalcursussen

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*)
Je naam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Mailadres *
Telefoonnummer *
Keuze *
Uw opmerkingen