Engels , Spaans

Direct naar:

Engels    Spaans  

Aanmelden:  Graag 1 aanmeldfomulier per cursus invullen en verzenden


Engels

De lessen van Bea Pechler: Beginners en Gevorderden                                                                                                                    

Hoe zien de lessen eruit? Iedereen vertelt een kort stukje in het Engels. Dit kan gaan over een zelfgekozen onderwerp of over hoe jouw week is geweest. Dit kan uit het blote hoofd gedaan worden of voorgelezen van papier. Daarna gaan we naar het lesboek New Headway (English course beginner and Elementary). Hierin behandelen we onder andere korte teksten, grammatica en woordenschat. We sluiten de les af met een paar pagina’s van een Engelstalig leesboek. Als huiswerk krijgen de cursisten de volgende pagina’s van het leesboek mee om door te lezen voor de volgende les.
Verschil tussen beginners en gevorderden: De methode blijft hetzelfde. Wel hebben de gevorderden moeilijkere teksten en gaan ze sneller door de stof heen.

Wat er van je wordt verwacht?  Bij de Engelse lessen gaan we ervan uit dat iedereen gemotiveerd is om de Engelse taal te leren maar dat niet iedereen er evenveel tijd aan kan besteden. Dat laatste is geen probleem. We proberen de lessen zo gevarieerd mogelijk te houden en we hanteren het principe dat je Engels vooral leert door ermee bezig te zijn. Door de variatie in de lessen blijft het leuk voor iedereen. Als je een taal wilt leren dan heb je daar meestal een goede reden voor. Wellicht doe je het voor je werk of vakantiereizen of omdat je kleinkinderen geen Nederlands spreken. Je wilt daar best wat moeite voor doen maar het moet vooral ook plezierig zijn.

Kosten: € 100 op jaarbasis
Docente:  Bea Pechler
Tijd: beginners/gevorderden: maandag  13:00 - 14:30 uur
Tijd: beginners::donderdag: 11:30 – 13:00  uur      
Uw aanmelding betreft de nieuwe cursus die start in september 2024.

2 De lessen van docent Peter Houben: Gevorderden en Ver-gevorderden

Een paar belangrijke uitgangspunten in mijn lessen:

Iedereen moet zich prettig voelen en vertrouwd genoeg om zich in het onbekende te storten.

We spreken direct Engels. Je staat ervan versteld wat je al aan Engelse bagage hebt en wat je al kunt verstaan. Ons dagelijks leven zit vol Engels.

We besteden vooral aandacht aan luisteren, lezen en spreken. Schrijfvaardigheid, denk bijvoorbeeld aan spelling, komt minder aan bod. Er wordt geregeld een link gelegd met het Nederlands, soms ook met het Maastrichts.

We spelen in op de actualiteit. Dat kan het nieuws zijn, maar ook een songtekst die we analyseren en soms  zingen.

We leren van en met elkaar.

Misschien het belangrijkste: de student bepaalt, binnen mijn mogelijkheden kom ik zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de groep. We doen bijvoorbeeld niet aan huiswerk, maar mocht de behoefte er zijn, kan het.

Engels voor gevorderden
Ik gebruik de methode New Headway English Course, Beginner. Hierin komen veel dagelijkse situaties aan bod: je zelf voorstellen, familie, vakanties, verjaardagen, de klok en dergelijke. Ik probeer de werkvormen te varieren: individueel werken maar ook praten in tweetallen of groepsverband.

Engels voor ver-gevorderden
Ik gebruik het Alquin Magazine op intermediate niveau. In dit tijdschrift staan diverse actuele teksten op verschillende niveaus. Het bijgeleverde workbook biedt mogelijkheden tot verdere verdieping. Samen lezen we ook The Secret Diary of Adrian Mole, een hilarisch boek over een Engelse puber. Ook hier variatie in werkvormen. Soms houdt een student een spreekbeurt over zaken die hem/haar boeien.

Alles wat met Engels te maken heeft kan aan bod komen: Engelse auto’s en motoren, muziek, onderwijssysteem.

Kosten: € 100 op jaarbasis
Docent: Peter Houben
Tijd: Engels voor gevorderden. maandagmiddag 15:00 - 16.30 uur.
Tijd: Engels voor vergevorderden. maandagmiddag 16.45 - 18.15 uur
Uw aanmelding betreft de nieuwe cursus die start in september 2024.

3 De lessen van Hans Bunt: Conversatielessen Engels voor ver-gevorderden.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al enige kennis van Engels hebben en vooral hun spreekvaardigheid en uitspraak willen verbeteren en hen daarmee meer zelfvertrouwen geven om Engels te spreken. Dat doe we in een ontspannen sfeer aan de hand van actuele teksten en luisterfragmenten. Daarbij ligt het accent op het zelf actief spreken en discussiëren. Ook wordt de (nieuwe) vocabulaire en grammatica van de teksten behandeld om daarmee de spreekvaardigheid verder te verbeteren. Afhankelijk van de interesse van de groep kan het lesmateriaal en onderwerpen worden aangepast.

Kosten: € 100 op jaarbasis
Docent: Hans Bunt
Tijd: donderdagmorgen van 09.30 - 11.00 uur.
Uw aanmelding betreft de nieuwe cursus die start in september 2024.


Spaans

Voor iedereen
In september 2022 is weer een cursus Spaans van start gegaan. De groep borduurt voort op de kennis en vaardigheden die de vorige jaren zijn opgedaan.

Kosten € 100 op jaarbasis
Docente:  Cecilia Aragon:
Tijd: dinsdag 11:00 - 12;30 uur
Uw aanmelding betreft de nieuwe cursus die start in september 2024.

Aanmelden

 


Aanmelden Engels, Spaans

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*)
Uw naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Mailadres *
Telefoonnummer *
Keuze *
Uw opmerkingen