Coach4You

Ook GildeMaastricht doet al een aantal jaren mee aan het landelijke project “Coach4You”.

En wel hierom: Niet voor elk kind verloopt de overgang van de basisschool naar de brugklas gemakkelijk.
Ouders kunnen zich grote zorgen maken of hun kind het wel gaat redden op de nieuwe school.

Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een beroep gedaan worden op ons vrijwilligersproject Coach4you van Gilde Nederland.
Deze landelijke organisatie stelt coaches beschikbaar aan leerlingen uit risico-groepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Interesse?
Wil jij je opgeven als coach? Je kunt contact opnemen met de lokale projectcoördinator. Deze kan je het beste aangeven wat de mogelijkheden op dit moment zijn.
Taken:
Als coach geef jij je leerling extra steun en begeleiding die hij of zij thuis of op school niet of onvoldoende krijgt. Het accent ligt op het sociaal-emotionele vlak. Maar ook op het bieden van praktische studiebegeleiding (structureren en plannen van huiswerk).