Opfriscursus "Verkeersveiligheid" en workshop "veilig e-biken”

VOORLOPIG UITGESTELD:

INHOUD: deze cursus wordt gegeven door medewerkers van Veilig Verkeer Maastricht op onze eigen locatie Gildehuis Maastricht. De cursus bestaat uit 2 lesmiddagen. De eerste middag gaat over algemene (verkeers)regels, bedoeld als een opfriscursus. U heeft misschien al lang geleden uw rijbewijs gehaald, maar verkeersregels zijn veranderd, verkeerssituaties zijn aangepast en het is vooral veel drukker geworden op de weg. Senioren kunnen ook te maken krijgen mer fysieke en mentale veranderingen, hetgeen de kans op letsel bij een ongeval groter maakt.

de tweede middag gaat over het gebruik van de e-bike. Wat kun je zelf doen om je eigen veiligheid te waarborgen. Tijdens de cursus krijg je uitleg over zaken waar je op moet letten bij de aanschaf van een (nieuwe) e-bike en welke aspecten belangrijk zijn bij het dagelijks gebruik van je elektrische fiets. Naast een theoretisch gedeelte zal er ruime aandacht worden gegeven aan de technische staat en het onderhoud van je eigen fiets; zelf meenemen dus! Uiteindelijk zal er bij mooi weer een stukje gefietst worden door de wijk, waarbij ook gelet zal worden op de behendigheid. 

Kosten worden nader bekend gemaakt. Vanwege Corona en bijkomende omstandigheden is de cursus en bijbehorende workshop verschoven naar latere data in het komende cursusjaar 2022-2023.

Wel wordt ook overwogen om wederom voor e-bikers een toertocht te organiseren.                                                                                                   

Zodra nieuwe data en feiten bekend zal dit direct worden bekend gemaakt