Bridgen is gezellig en scherpt de geest

Bridgen kan altijd en overal: thuis, op een club of op vakantie. Bridge verveelt nooit! Voor veel mensen is Bridge ook een manier om na een werkdag echt te ontspannen. Bridge houdt je mentaal fit. Het stimuleert je concentratie en geheugen. Bij ’t Gilde leer je bridge op een rustige en ontspannen manier.

Er zijn verschillende niveaus:

  • “Klaveren”: de beginners leren omgaan met de basisregels, vooral door veel te spelen

  • “Ruiten”: de vervolgcursus waarbij het biedsysteem wordt uitgebouwd. Ook wordt afgegaan op de afspeeltechniek

  • “Harten”: de gevorderdencursus gericht op algemene kennisverbreding via af- en tegenspeltechniek en aandacht voor het tegenspel

  • “Schoppen”: de vergevordencursus met speciale aandacht voor het competitief bieden. Uitbreiding van diverdse conventies en verdieping van het tegenspel.

Onze aanbieder (docent): Nadia Houben, op dinsdagmiddag "Klaveren" (13.00-15.00u) en "Harten" (15.15-17.15u),  op woensdagmiddag "Ruiten" (13.15-15.15u) en "Schoppen" (15.30-17.30u).

Voor diegenen die zich na de vier basiscursussen nog verder in het bridgespel willen verdiepen is er op donderdagmiddag een "verdiepingscursus"-cursus.

Onze aanbieder (docent): Marcel Timmers

Op vrijdagmiddag (14.00-17.00u) bestaat de mogelijkheid om vrij te komen bridgen. Iedereen, met of zonder partner, is welkom!

Begeleider: Marcel Timmers of anderen.  

 

Bridgen houdt de geest scherp