Het Gilde-Bestuur stelt het beleid van de stichting vast, zorgt voor adequate uitvoering van het beleid, stuurt de coördinatoren en de ondersteunende en uitvoerende partijen aan.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Marcel Timmers, voorzitter

 

Klaus Rose, penningmeester

 

Huub Monod de Froideville, vice-voorzitter

 

 

Arnold van Alphen, Secretaris

 

 

Loe Lausberg, bestuurslid

 

Emilie Ausems, bestuurslid

 

 

Het Bestuur wordt wat betreffende administratieve, coördinerende- en kantoor-werkzaamheden ondersteund door de volgende personen:

Coleta Cremers-Claes (Coördinator voor de cursussen: Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands)

Annelies Vincken (Coördinator voor de cursus: Bridge, Frans, Duits, Grieks, Mestreechs, Muziek luisteren, fotografie)        

       

René Leunissen (Coördinator digitale cursussen)

Fer Schiffeleers (Coördinator Stadswandelingen Maastricht)

Arnold van Alphen (Coördinator Schilderen/tekenen / yoga-mandala-telkenen / Stippen op porselein)