Het Gilde-Bestuur stelt het beleid van de stichting vast, zorgt voor adequate uitvoering van het beleid, stuurt de coördinatoren en de ondersteunende en uitvoerende partijen aan.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Marcel Timmers, voorzitter

Klaus Rose, penningmeester

Huub Monod de Froideville,
vice-voorzitter

 

Arnold van Alphen, Secretaris

Loe Lausberg, bestuurslid

Emilie Ausems, bestuurslid

Het Bestuur wordt wat betreffende administratieve, coördinerende- en kantoor-werkzaamheden ondersteund door de volgende personen:

Coleta Cremers-Claes
Coördinator voor de cursussen: Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands

Annelies Vincken
Coördinator voor de cursussen: bridge, Frans, Duits, Grieks, Mestreechs, muziek luisteren, fotografie

 

René Leunissen
Coördinator digitale cursussen

 

Fer Schiffeleers
Coördinator stadswandelingen Maastricht

Arnold van Alphen
Coördinator schilderen/tekenen.

Ronald van den Boogaard 
Technische ondersteuning website