Het Gilde-Bestuur stelt het beleid van de stichting vast, zorgt voor adequate uitvoering van het beleid, stuurt de coördinatoren en de ondersteunende en uitvoerende partijen aan.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Marcel Timmers, voorzitter

Klaus Rose, penningmeester

Huub Monod de Froideville, vice-voorzitter

Loe Lausberg, bestuurslid

Emilie Ausems, bestuurslid

Miewies Stijnen, secretaris

 

 

Het Bestuur wordt wat betreffende administratieve, coördinerende- en kantoor-werkzaamheden ondersteund door de volgende personen:

Corry Oud

       

Coleta Cremers-Claes

Nelle Heyboer

Rosemarie Houben