Het Gilde-Bestuur stelt het beleid van de stichting vast, zorgt voor adequate uitvoering van het beleid, stuurt de coördinatoren en de ondersteunende en uitvoerende partijen aan.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Marcel Timmers, voorzitter

Klaus Rose, penningmeester

Huub Monod de Froideville, vice-voorzitter

Loe Lausberg, bestuurslid

Emilie Ausems, bestuurslid

 

 

Vacature secretaris

 

Het Bestuur wordt wat betreffende administratieve, coördinerende- en kantoor-werkzaamheden ondersteund door de volgende personen:

Corry Oud (Coördinator voor de cursussen: Bridge en Frans)

       

Coleta Cremers-Claes (Coördinator voor de cursussen: Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands)

Annelies Vincken (Coördinator voor de cursus: Bridge, Frans, Duits, Grieks, Mestreechs, Muziek luisteren, fotografie)        

       

René Leunissen (Coördinator digitale cursuusen)

Fer Schiffeleers (Coördinator Stadswandelingen Maastricht)

Arnold van Alphen (Coördinator Schilderen/tekenen / yoga-mamdala-telkenen / Stippen op porselein)