ANBI 

1. De naam van de instelling Stichting ’t Gilde Maastricht 

2. RSIN 816690716  (Kamer van Koophandel Nr. 41077974)

3. Adres, telefoonnummer, mailadres, website, facebook 

3.1. Adres: Pastoor Habetsstraat 42, 6217 KM Maastricht 

3.2. Telefoonnummer: 043-3440910 

3.3. Mailadres: gildemaastricht@gmail.com 

3.4. Website: www.gildemaastricht.nl 

3.5. Facebook: facebook.com/gildemaastricht 

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling Kennisdeling van 55-plussers (de aanbieders) zodat deze maatschappelijk actief blijven; 

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 

5.1. DOELSTELLING De Stichting ’t Gilde Maastricht is een vrijwilligersorganisatie, die ouderen, die in hun actieve leven een bepaalde expertise hebben opgebouwd, de mogelijkheid biedt deze kennis op vrijwillige basis door te geven (de aanbieders) aan anderen. Deze anderen kunnen zowel jongeren als ouderen zijn, maar vanwege het feit dat de activiteiten hoofdzakelijk overdag worden gedaan, bestaat het merendeel van de cursisten uit mensen die overdag vrij zijn. (o.a. gepensioneerden) 

5.2. ACTUEEL BELEID Ouderen die in hun actieve leven een bepaalde expertise hebben opgebouwd de mogelijkheid te geven om hun kennis over te dragen (de aanbieders). 

In ons beleid is fondsenwerving (behalve subsidie Gemeente Maastricht en het project Coach4You) nog niet geactiveerd en zal in 2019 ook nog niet van toepassing zijn. Als wij actief daaraan beginnen zullen wij het in ons beleid opnemen. 

6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders 

6.1. Marcel Timmers voorzitter

6.2. Huub Monod de Froideville vice voorzitter 

6.3. Arnold van Alphen secretaris

6.3. Klaus Rose penningmeester 

6.4. Emilie Ausems bestuurslid 

6.5. Loe Lausberg bestuurslid 

7. Het beloningsbeleid De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij kunnen gemaakte kosten declareren. Vrijwilligers en bestuursleden krijgen een kerstattentie ( 2020 niet ).

8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten De uitgeoefende activiteiten bestaan in het uitvoeren van activiteiten zoals opgevoerd in het activiteitenplan van 2019.
- Cursussen talen conversatie (Chinees, Engels, Frans, Spaans, Duits, Grieks, Italiaans, Nederlands, Mestreechs), zowel voor beginners als (ver)gevorderden (afhankelijk van de taal). 10 maanden per jaar worden een twintigtal van deze cursussen van 1,5 uur, verspreid over alle dagen van de week, gegeven. Het aantal deelnemers per cursus verschilt van 6 tot 14.
- Computercursussen, zowel voor beginners als voor gevorderden. Gedurende 5 perioden per jaar starten de verschillende computercursussen. De cursussen zijn verspreid over alle dagen van de week. Het deelnemers aantal per cursus is maximaal acht.
- Foto en video bewerking. In ieder van de 5 perioden worden ook
1 of meerdere foto en videocursussen gegeven.
- Bewust fotograferen. 2 a 3 keer per jaar wordt deze cursus, van
7 weken, gegeven.
- Cursussen bridge, zowel voor beginners als voor gevorderden. Op dinsdag en woensdag en donderdagmiddag worden gedurende 10 maanden, bridgecursussen gegeven.
- Vrij bridge op vrijdagmiddag. 

- Cursussen Schilderen/Aquarelleren. Op verschillende dagen van de week worden een 6 tal schilderlessen van ca 3 uur gedurende 10 maanden gegeven. 

- Mandala tekenen. Jaarcursus. 

- Stads wandelingen. Op aanvraag. 

- Sportieve buitenactiviteiten bijv. tennissen, jeu de boule. 

- Bowlen. Helaas is het bowling centrum Maastricht gesloten. Er wordt naar een andere locatie gezocht. 

- Kookcursus / Wijncursus. (actuele info zie onze website) 

Lezingen. bijzondere incidentele lezingen bijv. hulp bij belastingaangifte; 

- Excursies 2 x per jaar een 1 daagse excursie en 1 x per jaar een meerdaagse excursie; 

- 1 a 2 keer wordt er een open dag (middag) gehouden. 

 

Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in ’t Gildegebouw aan de Pastoor Habetsstraat 42, Maastricht. 

AANVULLINGEN; 

- activiteiten waren in het cursusjaar 2018/2019 = 40 aanbieders actief; 

- in het cursusjaar 2018/2019 waren er gemiddeld 300 cursusdeelnemers per week actief; 

9. Coach4You 

Ook ‘t Gilde Maastricht doet al bijna 4 jaar mee aan het landelijke project “Coach4You”. En wel hierom: Niet voor elk kind verloopt de overgang van de basisschool naar de brugklas gemakkelijk. Ouders kunnen zich grote zorgen maken of hun kind het wel gaat redden op de nieuwe school. Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een beroep gedaan worden op ons vrijwilligersproject Coach4you van Gilde Nederland. Deze landelijke organisatie stelt coaches beschikbaar aan leerlingen uit risicogroepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Financieel resultaat 2021 en begroting 2021

Bekijk de gegevens hier 

 

Maastricht, 1 februari 2022

Toelichting financiën 2021

Het jaar 2021 konden wij met een positief resultaat van 64,78 € afsluiten (2020 = negatief 2.437,67 € ).
Wij hebben 2021 de inkomsten uit “bijdragen van deelnemers” weer licht zien toenemen met 3.517 € maar tegenover 2019 nog steeds 5.514 € minder bijdragen.
De inkomsten 2021 zijn 30.076,39 € ( 2020 = 23.649,22 € ). Wij ontvingen een eenmalige subsidie van Elisabeth Strouven van 2.500 €.
De uitgaven konden wij tot 30.011,61 € beperken
( 2020 = 26.086,89 € ) wat vooral aan minder uitgaven wegens corona te wijten is.
Het resultaat is door ons heel voorzichtig beleid derhalve goed te noemen.
Wij hebben – wat heel noodzakelijk is vooral i.v.m. corona en het evt. groot onderhoud in het gebouw - de reserve naar een redelijk niveau kunnen versterken.
De reserve per 31 december 2021 bedraagt 11.605,59 €;
(31 dec 20 = 4.105,59 €).
De liquide middelen aan het einde van het boekjaar bedragen
11.033,45 € (Per 31 december 2020 = 10.968,67 4 €).