Algemeen

Doelstellingen van 't Gilde Maastricht.

'T Gilde Maastricht is een stichting met als primaire doelstelling:

"Het vergroten van de mogelijkheden voor ouderen om maatschappelijk actief te blijven en maatschappelijke relevante functies te blijven vervullen" en is als zodanig "ANBI gecertificeerd".

Dit wordt bij 't Gilde als volgt vertaald:

 • 't Gilde Maastricht biedt vijftigplussers (Senioren), die niet meer bij het arbeidsproces zijn betrokken, de mogelijkheid hun kennis en ervaring belangeloos met anderen te delen. 

 • Deze Senioren (verder aanbieders genoemd) dragen gaarne hun kennis en ervaring over aan serieuze belangstellenden (verder afnemers genoemd). 

 • 't Gilde bemiddelt, organiseert co÷rdineert en stimuleert bij het in contact komen van aanbieder en afnemer.

 • Elke persoon, ongeacht leeftijd, geslacht, politieke of religieuze gezindheid, kan afnemer zijn, evenals organisaties, verenigingen, onderwijs- en overheidsinstellingen, .

't Gilde hanteert de volgende spelregels:

 • De overdracht van kennis en ervaring gebeurt op informele wijze.

 • Er worden geen proeven c.q. examens afgenomenen.

 • Er worden geen diploma's uitgereikt.

 • Kennisoverdracht is in principe gratis.

 • De afnemers betalen een bijdrage aan 't Gilde,  voor organisatiekosten, gebruik van lokalen en aanvullende faciliteiten. Dit wordt vooraf verrekend.

 • De afnemers betalen mogelijk een bijdrage als onkostenvergoeding aan de aanbieder.

 • 't Gilde Maastricht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de kwaliteit van de aanbiedingen, noch voor eventuele gevolgen van de door haar verrichte bemiddeling.