Algemeen

't Gildebestuur

Het bestuur stelt het beleid vast van de stichting, zorgt voor een adequate uitvoering van het beleid, stuurt de co÷rdinatoren, de ondersteunende en uitvoerende partijen aan. Het bestaat uit de volgende personen:
Dhr. Marcel Timmers waarnemend voorzitter / secretaris
Dhr. Klaus Rose penningmeester
Dhr. Huub Monod de Froideville vice-voorzitter
Dhr. Loe Lausberg bestuurslid
Mw. Emilie Ausems bestuurslid