Algemeen

ANBI en fin. verslagen

Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2013

ANBI.

'T Gilde is ANBI gecertificeerd, d.w.z. dat het voldoet aan de regels gesteld voor "Algemeen Nut Beogende Instellingen". Dit houdt ondermeer in dat er belastingvoordelen zijn bij  erven, schenkingen en giften ten gunste van 't Gilde Maastricht. 

Voor algemene informatie hierover: http://anbi.nl/ 
Hieronder vind U de informatie die wij, als ANBI gecertificeerde, in opdracht van de belastingdienst, publiceren:
 1. De naam van de instelling
  Stichting ’t Gilde Maastricht

 2. RSIN
  816690716

 3. Adres, telefoonnummer, mail adres, website, facebook

  1. Adres: Pastoor Habetsstraat 42, 6217 KM Maastricht

  2. Telefoonnummer: 043-3440910

  3. Mailadres: gildemaastricht@gmail.com

  4. Website: www.gildemaastricht.nl

   Facebook: facebook.com/gildemaastricht

 1. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
  Kennisdeling van 55-plussers (de aanbieders) zodat deze maatschappelijk actief blijven;

 2. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  1. DOELSTELLING
   De Stichting ’t Gilde Maastricht is een vrijwilligersorganisatie, die ouderen, die in hun actieve leven een bepaalde expertise hebben opgebouwd, de mogelijkheid biedt deze kennis op vrijwillige basis door te geven (de aanbieders) aan anderen. Deze anderen kunnen zowel jongeren als ouderen zijn, maar vanwege het feit dat de activiteiten hoofdzakelijk overdag worden gedaan, bestaat het merendeel van de cursisten uit mensen die overdag vrij zijn. (o.a. gepensioneerden)

  2. ACTUEEL BELEID
   Ouderen die in hun actieve leven een bepaalde expertise hebben opgebouwd de mogelijkheid te geven om hun kennis over te dragen (de aanbieders).
   Wij zijn sinds medio 2015 een samenwerking met ’t Gilde Valkenburg aan het opbouwen.
   In ons beleid is fondsenwerving (behalve subsidie Gemeente Maastricht en het project Coach4You) nog niet geactiveerd en zal in 2016 ook nog niet van toepassing zijn. Als wij actief daaraan beginnen zullen wij het in ons beleid opnemen.

 1. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

  • Marcel Timmers waarnemend voorzitter/secretaris

  • Huub Monod de Froidevillevice-voorzitter

  • Klaus Rose penningmeester

  • Emilie Ausems bestuurslid

  • Loe Lausberg bestuurslid

 2. Het beloningsbeleid
  De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij kunnen gemaakte kosten declareren. Vrijwilligers en bestuursleden krijgen een kerstattentie.

 3. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  De uitgeoefende activiteiten bestaan in het uitvoeren van activiteiten zoals opgevoerd in het activiteitenplan van 2016.

 • Cursussen talen conversatie (Chinees, Engels, Frans, Spaans, Duits, Grieks, Italiaans, Nederlands, Mestreechs), zowel voor beginners als (ver)gevorderden (afhankelijk van de taal). 10 maanden per jaar worden een twintigtal van deze cursussen van 1,5 uur, verspreid over alle dagen van de week, gegeven.
  Het aantal deelnemers per cursus verschilt van 6 tot 14.

  Computercursussen, zowel voor beginners als voor gevorderden. Gedurende 5 perioden per jaar starten de verschillende computercursussen. De cursussen zijn verspreid over alle dagen van de week. Het deelnemers aantal per cursus is maximaal acht.

 • Foto en video bewerking. In ieder van de 5 perioden worden ook 1 of meerdere foto en videocursussen gegeven.

 • Bewust fotograferen. 2 a 3 keer per jaar wordt deze cursus, van 7 weken, gegeven.

 • Cursussen bridge, zowel voor beginners als voor gevorderden. Op dinsdag en woensdag en donderdagmiddag worden gedurende 10 maanden, bridgecursussen gegeven.

 • Vrij bridge op vrijdagmiddag.

 • Cursussen Schilderen/Aquarelleren. Op verschillende dagen van de week worden een 6 tal schilderlessen van ca 3 uur gedurende 10 maanden gegeven.

 • Mandala tekenen. Jaarcursus.

 • Stads wandelingen. Op aanvraag.

 • Sportieve buitenactiviteiten bijv. tennissen, jeu de boule.

 • Bowlen. Helaas is het bowling centrum Maastricht gesloten. Er wordt naar een andere locatie gezocht.

 • Kookcursus / Wijncursus. (actuele info zie onze website)
 • Lezingen. periodieke lezingen 1 x per 2 maanden en bijzondere incidentele lezingen bijv. hulp bij belastingaangifte;

 • Excursies 2 x per jaar een 1 daagse excursie en 1 x per jaar een meerdaagse excursie;
 • a 2 keer wordt er een open dag (middag) gehouden.
 • Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in ’t Gildegebouw aan de Pastoor Habetsstraat 42, Maastricht.
 • AANVULLINGEN;
  • activiteiten: er waren in het cursusjaar 2016/2017 = 40 aanbieders actief;
  • in het cursusjaar 2016/2017 waren er gemiddeld 300 cursusdeelnemers per week actief;

9. Coach4You

Ook ‘t Gilde Maastricht doet al bijna 2 jaar mee aan het landelijke project “Coach4You”. En wel hierom: Niet voor elk kind verloopt de overgang van de basisschool naar de brugklas gemakkelijk. Ouders kunnen zich grote zorgen maken of hun kind het wel gaat redden op de nieuwe school. Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een beroep gedaan worden op ons vrijwilligersproject Coach4you van Gilde Nederland. Deze landelijke organisatie stelt coaches beschikbaar aan leerlingen uit risicogroepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.